Oversikt over alle artikler i Vardøger, fra 1969

PDF-utgaver av alle Vardøger-artikler

Utgaver av Vardøger som fortsatt kan skaffes

Redaksjon og redaksjonsråd

Vedtekter

SØK I ALLE UTGAVER AV VARDØGER:

Hele arkivet vårt fra første nummer i 1969 er nå tilgjengelig for gratis nedlasting!


SISTE NUMMER:

Vardøger 39-2022:
USAs HEGEMONI: MELLOM GLOBAL MISJON OG INDRE OPPLØSNING

  • Arne Overrein: Frihetens imperium. USAs opprinnelse, politiske ideologi og maktgrunnlag 
  • Kristen Nordhaug: Kimerika mot stupet 
  • Olav Fagerlid: USAs og vestens globale vekstregime i de multinasjonale selskapenes støpeskje 
  • Rune Skarstein: USAs dollarmakt 
  • Lars Mjøset: USA - uforlikte innvandrere, egenrådige kapitalister, svak stat som er sterk utad 
  • Rune Skarstein: USA: Økonomiske og sosiale endringar i ei hegemonimakt i trengsel 
  • Minneord om Arnulf Kolstad
  • Om bidragsyterne

Les hele nummeret her (kommer)

TEGN ABONNEMENT!

Vardøger koster i abonnement kr. 200,- pr. hefte som betales ved mottakelsen.

For biblioteker og andre institusjoner, samt i løssalg, koster Vardøger kr. 250,-

Du kan tegne abonnement på Vardøger ved å skrive brev til

Vardøger
Postboks 633, Sentrum
7406 Trondheim

eller sende epost til
Olav Fagerlid

OBS: Husk fullt navn og adresse.


Vardøger er et vitenskapelig tidsskrift med spesiell vekt på politisk økonomi og samfunnsanalyse.

Tidsskriftet springer ut av en kritisk marxistisk tradisjon fra slutten av 60-årene, med vekt på empirisk funderte analyser og kapitalismekritikk.

Tidsskriftet favner vidt innenfor økonomi, politikk, miljø og kultur. Det tar opp problemstillinger som ser ut over de kortsiktige konjunkturene, og som er viktige for å forstå samtiden.

Dets viktigste oppgave er å formidle samfunnsanalyser og dokumentasjon som er vesentlige for fagbevegelse, arbeiderbevegelse og en bred politisk venstreside. Hefter helt tilbake til 1970-årene er fortsatt etterspurt av samfunnsengasjerte mennesker.

Bidrag til tidsskriftet blir fagfellevurdert.

Vardøger blir utgitt av en selvstendig stiftelse uten tilknytning til noen annen organisasjon. Alt arbeid er på dugnad—med unntak av selve trykkingen. Vardøger selges til kostpris, uten profitt og uten offentlig støtte.

På dette nettstedet finner du en oversikt over alle artikler som er publisert i Vardøger siden 1969, og annen informasjon om tidsskriftet.

Redaksjon og redaksjonsråd

Adresse: Vardøger, Postboks 633, Sentrum, 7406 Trondheim
Telefon: 481 71 430. Web: Even Gran - evengran [@] gmail.com