Oversikt over alle artikler i Vardøger, fra 1969

PDF-utgaver av alle Vardøger-artikler

Utgaver av Vardøger som fortsatt kan skaffes på papir

Vedtekter

 

VIKTIG:

 


SISTE NUMMER:

Vardøger 36-16Vardøger 37-2018:

Vår nabo i øst - Russlands makt og avmakt

 • Innledning
 • Arne Overrein: Russlands politiske landskap - Masse og makthavere
 • Perry Andersson: Det upassende Russland
 • Fjodor Lukjanov: Konfrontasjonens logikk - Det interne motivet
 • Dag Seierstad: Russisk kapitalisme - Noen merknader med utgangspunkt i Rulan Dzarasovs bok The Concondrum of Russian Capitalism
 • Arne Overrein: Russisk utenrikspolitikk - Fra avmakt til stormakt?
 • Tormod Heier: Norsk Russland-politikk og norsk alliansepolitikk - To uforenelige størrelser?
 • Hallvard Tjelmeland: Ekspansjonisme eller tryggingspolitikk? Vestlege haldningar til Sovjetunionen og Russland frå 1945 til i dag.
 • Margrete Klein: Russlands intervensjon i Syria
 • Martin Haaskjold Inderhaug: Vår nabo i øst - Vestens signifikante andre
 • Russland - en tidslinje 978-2000
 • Om bidragsyterne

TEGN ABONNEMENT!

Vardøger koster i abonnement kr. 170,- pr. hefte som betales ved mottakelsen.

For alle andre, og i løssalg, koster Vardøger kr. 200,-

Du kan tegne abonnement på Vardøger ved å skrive brev til

Vardøger
Postboks 633, Sentrum
7406 Trondheim

eller sende epost til
Olav Fagerlid

OBS: Husk fullt navn og adresse.


Vardøger er et vitenskapelig tidsskrift med spesiell vekt på politisk økonomi og samfunnsanalyse.

Tidsskriftet springer ut av en kritisk marxistisk tradisjon fra slutten av 60-årene, med vekt på empirisk funderte analyser og kapitalismekritikk.

Tidsskriftet favner vidt innenfor økonomi, politikk, miljø og kultur. Det tar opp problemstillinger som ser ut over de kortsiktige konjunkturene, og som er viktige for å forstå samtiden.

Dets viktigste oppgave er å formidle samfunnsanalyser og dokumentasjon som er vesentlige for fagbevegelse, arbeiderbevegelse og en bred politisk venstreside. Hefter helt tilbake til 1970-årene er fortsatt etterspurt av samfunnsengasjerte mennesker.

Bidrag til tidsskriftet blir fagfellevurdert.

Vardøger blir utgitt av en selvstendig stiftelse uten tilknytning til noen annen organisasjon. Alt arbeid er på dugnad—med unntak av selve trykkingen. Vardøger selges til kostpris, uten profitt og uten offentlig støtte.

På dette nettstedet finner du en oversikt over alle artikler som er publisert i Vardøger siden 1969, og annen informasjon om tidsskriftet.

Vi ønsker å legge ut tidligere artikler ut på nettet i fulltekst. Her er en oversikt over alle fulltekstartikler vi har lagt ut så langt.

I redaksjonen sitter:

Adresse: Vardøger, Postboks 633, Sentrum, 7406 Trondheim
Telefon: 481 71 430. Web: Even Gran - evengran [@] gmail.com