Tilbake til hovedsida

Oversikt over alle artikler i Vardøger, fra 1969.

PDF-utgaver av alle Vardøger-artikler

Utgaver av Vardøger som fortsatt kan skaffes på papir

Relevante lenker

Vedtekter

 

Alle artikler i Vardøger fra 1969

  • Trykk Ctrl+F (Windows) eller Eple+F (Mac) for å søke i tabellen.

OBS: De fleste av disse artiklene kan leses i fulltekst her.

Tilbake til hovedsida

Forfatter(e)

Tittel på artikkel

Nummer, år, sidetall

Stikkord 1

Stikkord 2

Stikkord 3

Aglietta, Michel, Elisabeth Kremp, Jean Le Dem og Gilles Oudiz,

«Nasjonal regulering og konfigurasjoner i verdensøkonomien»

Vardøger nr. 17, 1986, 38-63.

verden

verdensøkonomi og globalisering

politisk økonomi

Almås, Reidar,

«EF sin landbrukspolitikk CAP - pengesluk og politisk proteksjonisme»

Vardøger nr. 20, 1992, 65-81.

EU

økonomi og økonomisk politikk

sosiologi

Elmar Altvater Økonomisk vekst, globalisering, antropocen Vardøger nr. 35, 2015      
Knut H. Alfsen Miljøproblemer og miljøpolitikk i Kina (intervju) Vardøger nr. 35, 2015      

Andersen, Håkon With,

«Teknologi og arbeid i skipsbyggeindustrien»

Vardøger nr. 15, 1984, 80-105.

Norge

teknologi og arbeid

historie

Andersen, Lars Erslev

Terrorismebegrepet i amerikansk sikkerhedspolitikk

Vardøger nr. 28, 2003

     
Anderson, Perry Nasjonalisme, kolonisering og stormaktspolitikk i Israels konflikt med palestinerne Vardøger nr. 29, 2004      

Anderson, Perry

Tvang og samtykke - amerikansk hegemoni og krigen mot Irak

Vardøger nr. 28, 2003

     

Anderson, Perry,

«Sosialdemokratiet på 80-tallet»

Vardøger nr. 18, 1988, 5-23.

Vest-Europa

sosialdemokrati

politisk økonomi

Anderson, Perry, Det upassende Russland Vardøger nr. 37, 2018      

Andersson, Jan Otto,

«Utopin om den ekonomiska jämtlikheten»

,26, 2000, 91-104.

Vesten

sosialisme og marxisme

marxistisk teori

Andreassen, Trond,

«Bokklubb og marked. Et bidrag til forståelsen av strukturendringer i norsk bokbransje etter krigen»

Vardøger nr. 16, 1985, 153-168.

Norge

litteratur og kultur

sosiologi

Baran, Paul A.,

«Den intellektuelles oppgave»

Vardøger nr. 1, 1969, 1-8.

Vesten

intellektuelle

marxistisk teori

Barnet, Richard J.,

«Politiske krefter bak USAs nye militarisme»

Vardøger nr. 13, 1982, 35-55.

USA

krig og fred

politisk analyse og statsvitenskap

Belsom, Einar,

«Miljøkonsekvenser av EFs indre marked»

Vardøger nr. 22, 1994, 149-173.

EU

miljø og miljøbevegelse

økologi

Bergstø, Kirsti Rødgrønt samarbeid - muligheter og problemer Vardøger nr. 31, 2009      

Bettelheim, Charles,

«Problemer ved proletariatets diktatur»

Vardøger nr. 5, 1972, 148-168.

Verden

kommunisme

marxistisk teori

Bettelheim, Charles,

«Økonomiske ulikheter mellom nasjonene og internasjonal solidaritet»

Vardøger nr. 3, 1970, 65-70.

Verden

internasjonale forhold

marxistisk teori

Bhaduri, Amit

Indias vekst gjennom rovdrift

Vardøger nr. 32, 2012, s. 69      

Bhaduri, Amit

«Krigen mot terrorisme» - et perspektiv fra den tredje verden

Vardøger nr. 28, 2003

     

Bittorf, Wilhelm,

«Europeisk krigsteater og NATO-modernisering – planlegging for begrenset atomkrig?»

Vardøger nr. 13, 1982, 74-132.

Vest-Europa

krig og fred

politisk analyse og statsvitenskap

Bleier, Ronald Terror fra første stund Vardøger nr. 29, 2004      

Bleken, Håkon,

«Trykk og tekst»

Vardøger nr. 26, 2000.

Norge

litteratur og kultur

dikting/kunst

Blomberg, Wenche:

Da legene overtok de gale

Vardøger nr. 30, 2007, 11-29      
Olav Boye:

Markedsliberalismen, Arbeiderpartiet og de fagorganiserte

Vardøger nr. 36, 2016      

Braverman, Harry,

«Arbeidets degradering i det 20. århundre»

Vardøger nr. 15, 1984, 13-25.

Vesten

arbeid under kapitalismen

politisk økonomi

Brenner, Robert,

«Verdensøkonomien ved årtusenskiftet - i retning oppsving eller krise?»

Vardøger nr. 26, 2000, 42-75.

Verden

verdensøkonomi og globalisering

politisk økonomi

Brox, Ottar,

«Har sosialdemokratiet en sjanse?»

Vardøger nr. 18, 1988, 180-199.

Norge

sosialdemokrati

politisk analyse og statsvitenskap

Brox, Ottar,

«Bygd og by i det norske klassesamfunnets historie»

Vardøger nr. 26, 2000, 126-135.

Norge

samfunnsklasser

historie

Braathen, Einar Den rødgrønne kommunen - Trondheimsmodellens forutsetninger, bragder og begrensninger Vardøger nr. 31, 2009      

Bull, Ida,

«Fedre og deres døtres ekteskap»

,26, 2000, 293-300.

Norge

samfunnsklasser

historie

Bygstad, Kjell Norsk Midtøsten-politikk og solidaritetsarbeidet for palestinerne Vardøger nr. 29, 2004      

Cappelen, Ådne,

«Inntektspolitikken i Norge i etterkrigstida»

Vardøger nr. 11, 1981, 178-209.

Norge

økonomi og økonomisk politikk

politisk økonomi

Cappelen, Ådne,

«Finanspolitikken innenfor den europeiske monetære union»

Vardøger nr. 22, 1994, 136-148.

EU

økonomi og økonomisk politikk

politisk økonomi

Cappelen, Ådne, Anton, Hellesøy,

«Strukturelle endringer i norsk økonomi etter krigen»

Vardøger nr. 11, 1981, 144-177.

Norge

økonomi og økonomisk politikk

politisk økonomi

Cappelen, Ådne, Jan Fagerberg og Lars Mjøset

«Den norske modellen på nittitallet»

Vardøger nr. 26, 2000, 136-159.

Norge

økonomi og økonomisk politikk

politisk økonomi

Chambliss, William J.

« Statsorganisert kriminalitet»

Vardøger nr. 25, 2000, 91-109.

Verden

stat og politikk

politisk analyse og statsvitenskap

Chauvier, Jean-Marie,

«'Arbeidermakten' - Arbeiderklassen og fagforeningene i den sovjetiske bedriften»

Vardøger nr. 8, 1976, 131-151.

Øst-Europa og Russland

kommunisme

marxistisk teori

Cohn-Bendit, Daniel, Gabriel, Cohn-Bendit

«Karakteren og strategien til det kapitalistiske systemet i Frankrike»

Vardøger nr. 1, 1969, 47-68.

Vest-Europa

kapitalisme

politisk økonomi

Colchester, Marcus,

«Hemmelighetskremmeri i Verdensbanken»

Vardøger nr. 19, 1990, 128-134.

Internasjonale organisasjoner

økonomi og økonomisk politikk

politisk analyse og statsvitenskap

Currie, Elliott,

«Marked, kriminalitet og samfunn»

Vardøger nr. 25, 2000, 64-90.

Verden

sosiale spørsmål

sosiologi

Cypher, James M.

«Økonomiske perspektiver på USAs 'gjenopprustning'»

Vardøger nr. 13, 1932, 56-73.

USA

krig og fred

politisk økonomi

de Cecco, Marcello,

«Verdens finanssystem mellom internasjonale og trans-nasjonale forhold»

Vardøger nr. 17, 1986, 9-20.

Verden

internasjonale forhold

politisk økonomi

Denkert, Wilhelm Israel og Vesten – skulder ved skulder mot katastrofen? Vardøger nr. 29, 2004      

Dokument,

«Bekjennelser av en universitetsfader. Utdrag fra Clark Kerrs 'Bruken av universitetet'»

Vardøger nr. 1, 1969, 9-11.

USA

universitet og utdanning

dokument/kommentar

Dokument,

«Fra en studiesjefs åpenbaringer. Utdrag fra en tale av studiesjef Kjell Carlsen ved NTH»

Vardøger nr. 1, 1969, 12-13.

Norge

universitet og utdanning

dokument/kommentar

Dokument,

«’Proletariatets diktatur er massenes diktatur’, skrevet av proletariske revolusjonære fra Det politiske akademi i Det kinesiske folks frigjøringsarme»

Vardøger nr. 2, 1970, 169-175.

u-land

kommunisme

dokument/kommentar

Dons, Carl F.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som redskap for endring av pedagogiske prosesser i skolen?

Vardøger nr. 27, 2002

     

Draper, Hal,

«Clark Kerrs tanker»

Vardøger nr. 1, 1969, 13-22.

USA

universitet og utdanning

sosiologi

Oscar Dybedahl:

Nyliberalismens sterke stat

Vardøger nr. 36, 2016      

Ebbing, Hans

Mot ein ny fascisme - Intervensjonar mellom politikk og filosofi

Vardøger nr. 28, 2003

     

Ebbing, Hans

Krigen, våre verdiar og dei intellektuelle - om det godes problem

Vardøger nr. 28, 2003

     

Ebbing, Hans,

«Reformismen, SV og marxistenes stilling»

Vardøger nr. 6, 1974, 90-136.

Norge

sosialisme og marxisme

politisk analyse og statsvitenskap

Ebbing, Hans,

«Sovjetunionen som teoretisk og politisk problem»

Vardøger nr. 8, 1976, 2-14.

Øst-Europa og Russland

kommunisme

marxistisk teori

Ebbing, Hans,

«Til spørsmålet om arbeidskraftens varekarakter»

Vardøger nr. 8, 1976, 152-166.

Verden

arbeid under kapitalismen

politisk økonomi

Ebbing, Hans,

«Klassekompromiss i krise - en periode tar slutt»

Vardøger nr. 11, 1981, 42-84.

Norge

sosialdemokrati

marxistisk teori

Ebbing, Hans,

«Planøkonomi, arbeidermakt og statskapitalisme»

Vardøger nr. 12, 1982, 170-198.

Norge

sosialisme og marxisme

politisk økonomi

Ebbing, Hans,

«Statsintellektuelle på norsk»

Vardøger nr. 15, 1984, 194-220.

Norge

intellektuelle

marxistisk teori

Ebbing, Hans,

«Er Det norske arbeiderparti et sosialdemokratisk parti?»

Vardøger nr. 18, 1988, 153-179.

Norge

sosialdemokrati

politisk analyse og statsvitenskap

Ebbing, Hans,

«Sosialdemokrati på Romatraktatens grunn - politiske drømmer versus politiske prosesser»

Vardøger nr. 20, 1992, 139-163.

Norge

sosialdemokrati

marxistisk teori

Ebbing, Hans,

«EF-kampen og Arbeiderpartiets 'fornyelse'»

Vardøger nr. 22, 1994, 205-219.

Norge

sosialdemokrati

politisk analyse og statsvitenskap

Ebbing, Hans,

«SV 1996 - mellom opposisjonsbevegelse og kongemiddag»

Vardøger nr. 23, 1996, 50-76.

Norge

politikk og partier

politisk analyse og statsvitenskap

Ebbing, Hans,

«Mellom politikk og marknad - Norge frå utakt til takt»

Vardøger nr. 24, 1998, 187-213.

Norge

økonomi og økonomisk politikk

politisk økonomi

Ebbing, Hans,

«Om politisk skam. Fra demokrati til mediokrati»

Vardøger nr. 26, 2000, 196-214.

Norge

politikk og partier

politisk analyse og statsvitenskap

Ebbing, Hans, Politikken elendighet - Om å forandre verden med SV Vardøger nr. 31, 2009      
Ebbing, Hans: Akademisk produksjonsmåte Vardøger nr. 32, 2010      
Hans Ebbing: Den europeiske drømmen og dens virkelighet - fra Jean Monnet til Jürgen Habermas Vardøger nr. 34, 2013      
Hans Ebbing: Innledning - Brexit, den liberale sirkel og klassekompromissets oppløsning Vardøger nr. 36, 2016      
Hans Ebbing:

Den liberale utopi, maktbalanse og demokrati

Vardøger nr. 36, 2016      
Hans Ebbing:

Liberaliseringen av Norge - «Den norske modellen» og dens forutsetninger

Vardøger nr. 36, 2016      

Eckhoff, Torstein,

«Valget mellom frihandelsavtale og EØS»

Vardøger nr. 20, 1992, 164-175.

Norge

internasjonale forhold

politisk analyse og statsvitenskap

Ekeland, Anders og Kasa, Sjur Venstresida og klimapolitikken Vardøger nr. 31, 2009      

Ekeland, Anders,

«Økonomers svar på klimaproblemene - Kjøp og salg av utslippskvoter»

Vardøger nr. 21, 1993, 140-169.

Norge

miljø og miljøbevegelse

politisk økonomi

Anders Ekeland Karbonavgift til fordeling – i Norge? Vardøger nr. 35, 2015      

Ekeland, Anders,og Inger Spangen,

«Det grønne i de røde partiene»

Vardøger nr. 21, 1993, 133-139.

Norge

miljø og miljøbevegelse

politisk analyse og statsvitenskap

Ekeland, Anders,og Vegard Nore,

«Byrådssamarbeidet i Oslo - suksess eller selvutslettelse?»

Vardøger nr. 23, 1996, 120-138.

Norge

politikk og partier

politisk analyse og statsvitenskap

Ekeland,Tor-Johan

Biologi som ideologi

Vardøger nr. 30, 2007, 65-84

     

Engels, Friedrich,

«Om statens opprinnelse»

Vardøger nr. 2, 1970, 37-76.

Verden

stat og politikk

marxistisk teori

Engels, Friedrich,

«Om autoriteten»

Vardøger nr. 3, 1970, 25-27.

Vest-Europa

sosialisme og marxisme

marxistisk teori

Enzensberger, Hans Magnus,

«Betraktninger fra Berlin (Berliner Gemein-plätze)»

Vardøger nr. 1, 1969, 69-87.

Vest-Europa

studentbevegelse

politisk analyse og statsvitenskap

Enzensberger, Hans Magnus,

«Til Niccolo Machiavelli»

2, 1970, 1.

Vest-Europa

intellektuelle

dikting/kunst

Enzensberger, Hans Magnus,

«Bemerkninger til boken om 'Fyrsten'» (Essay om Machiavelli)

2, 1970, 7-19.

Vest-Europa

intellektuelle

historie

Enzensberger, Hans Magnus,

«Bemerkninger til en gammel tekst» (kommentar til Engels' Om autoriteten)

Vardøger nr. 3, 1970, 28-32.

Vest-Europa

stat og politikk

politisk analyse og statsvitenskap

Enzensberger, Hans Magnus,

«Om en blindgates dialektikk» (diskusjonsbidrag til Eugen Vargas 'politiske testament')

Vardøger nr. 5, 1972, 108-111.

Øst-Europa og Russland

kommunisme

marxistisk teori

Enzensberger, Hans Magnus,

«Den politiske økologi - en kritikk»

Vardøger nr. 9, 1977, 15-46.

Verden

miljø og miljøbevegelse

økologi

Enzensberger, Hans Magnus,

«På besøk hos dr. Marx»

Vardøger nr. 14, 1984, 10-41.

Vest-Europa

sosialisme og marxisme

dokument/kommentar

Enzensberger, Hans Magnus,

«Milliarder i alle land, foren dere! Merknader om Verdensbanken og Det internasjonale valutafondet»

Vardøger nr. 19, 1990, 3-27.

Internasjonale organisasjoner

økonomi og økonomisk politikk

politisk økonomi

Enzensberger, Hans Magnus,

«Artists of destruction»

Vardøger nr. 26, 2000, 4-5.

Vest-Europa

sosialisme og marxisme

marxistisk teori

Ericsson, Kjersti,

«Ungdomskriminalitet og samfunn»

Vardøger nr. 25, 2000, 40-50.

Norge

sosiale spørsmål

sosiologi

Bodil Christine Erichsen:

Feminisme og nyliberalisme

Vardøger nr. 36, 2016      

Fagerlid, Olav,

«Grunntrekk ved den europeiske kapitalismens ekspansjon»

Vardøger nr. 4, 1971, 2-53.

EU

kapitalisme

politisk økonomi

Fagerlid, Olav,

«Noen bemerkninger til Sæmund Fiskvik»

Vardøger nr. 6, 1974, 152-158.

Øst-Europa og Russland

kommunisme

politisk analyse og statsvitenskap

Fagerlid, Olav,

«En oversikt over marxistisk kriseteori»

Vardøger nr. 12, 1982, 15-85.

Verden

sosialisme og marxisme

marxistisk teori

Fagerlid, Olav,

«Atomopprustning - hva nå? En litteraturoversikt»

Vardøger nr. 13, l982, 202-206.

Vesten

krig og fred

dokument/kommentar

Fagerlid, Olav,

«EFs monetære union - en statsambisjon uten stat»

Vardøger nr. 20, 1992, 35-64.

EU

stat og politikk

politisk økonomi

Fagerlid, Olav,

«Om det å være i slekt med Vestlandsfan - ein Vardøger-redaktør blir til»

Vardøger nr. 26, 2000, 8-14.

Norge

intellektuelle

sosiologi

Fagerlid, Olav, USAs og vestens globale vekstregime i de multinasjonale selskapenes støpeskje Vardøger nr. 39, 2022      

Fiskvik, Sæmund,

«Til debatten om utviklinga i Sovjet»

Vardøger nr. 6, 1974, 137-151.

Øst-Europa og Russland

kommunisme

marxistisk teori

Flatøy, Kirsten,

«Et dikt og tre fra Brecht»

26, 2000, 309-310.

Norge

litteratur og kultur

dikting/kunst

Fløgstad, Kjartan,

«Skilnaden mellom folk og pøbel»

Vardøger nr. 26, 2000, 6-7.

Norge

intellektuelle

sosiologi

Follath, Erich Atomspøkelset i Dimona Vardøger nr. 29, 2004      
John Bellamy Foster James Hansens strategi for å avverge klimaendringene Vardøger nr. 35, 2015      

Faarlund, Jan Terje,

«Museumsvaktarane og nynorsken»

Vardøger nr. 26, 2000, 267-271.

Norge

intellektuelle

filologi

Galtung, Johan

Fra det tjuende til det tjueførste århundre - fra krig til fred?

Vardøger nr. 28, 2003

     

Galtung, Johan

11. september - diagnose, prognose, terapi

Vardøger nr. 28, 2003

     

Gjertsen, Per-Åge

Reform 94: Inkludert for å bli ekskludert?

Vardøger nr. 27, 2002

     

Gottschalch, Willfried,

«Forandringer i parlamentarismen»

Vardøger nr. 2, 1970, 88-100.

Vest-Europa

stat og politikk

hstorie

Gowan, Peter

«Sjokkterapien i Øst-Europa - Teori, praksis og resultater»

Vardøger nr. 24, 1998, 80-123.

Øst-Europa og Russland

kapitalisme

politisk økonomi

Grenness, Carl Erik,

«Atferdspsykologi og marxistisk vitenskapelighet»

Vardøger nr. 7, 1975, 149-169.

Vest-Europa

sosialisme og marxisme

psykologi

Gullestad, Marianne,

«'Vi er alle zapatister' - Om forskning, politikk og verdighet»

Vardøger nr. 26, 2000, 250-260.

Vesten

forskning/vitenskap

sosiologi

Gullowsen, Jon,

«Profitt og solidaritet»

Vardøger nr. 13, 1982, 207-225.

Norge

arbeiderbevegelse og partier

sosiologi

Gustavsen, Finn

«En samtale med Finn Gustavsen»

Vardøger nr. 23, 1996, 42-49.

Norge

arbeiderbevegelse og partier

dokument/kommentar

Halvorsen, Tor,

«Kriseleiing og leiarkrise - industripolitiske strategiar og fore-takskontroll. Ein kommentar til 'Skotfos-rapporten'»

Vardøger nr. 15, 1984, 141-168.

Norge

arbeid under kapitalismen

sosiologi

Halvorsen, Tor: Evalueringsdiktatur eller kunnskapsdemokrati Vardøger nr. 32, 2010, s. 91.      
Tor Halvorsen: Vitskap som politikk. Ein kommentar til "Europautredningen" Vardøger nr. 34, 2013      

Haney, Craig og Philip Zimbardo,

«Fengselspolitikken i USA - i fortid og fremtid»

Vardøger nr. 25, 2000, 171-183.

USA

sosiale spørsmål

sosiologi

Hansen, Bjørn Brede,

«Valutafondets rolle i det internasjonale gjeldsregimet»

Vardøger nr. 19, 1990, 44-62.

Internasjonale organisasjoner

økonomi og økonomisk politikk

politisk analyse og statsvitenskap

James Hansen Om nødvendigheten av en karbonavgift til fordeling Vardøger nr. 35, 2015      

Hargreaves Heap, Shaun,

«Den internasjonale profittkrisen»

Vardøger nr. 12, 1982, 128-149.

Vesten

økonomi og økonomisk politikk

politisk økonomi

Havnevik, Kjell J.,

«Verdensbankens nye strategi for Afrika sør for Sahara»

Vardøger nr. 19, 1990, 121-127.

Internasjonale organisasjoner

økonomi og økonomisk politikk

politisk økonomi

Havnevik, Kjell J.,

«Landsbyetableringer i Tanzania og mulige lærdommer for dagens Rwanda»

Vardøger nr.
,26, 2000, 175-195.

u-land

stat og politikk

politisk økonomi

Tormod Heier: Norsk Russland-politikk og norsk alliansepolitikk - To uforenelige størrelser? Vardøger nr. 37, 2018      

Herlitz, Lars,

«Friheter, frihet og sjâlsvåld»

Vardøger nr. 26, 2000, 301-308.

Vesten

stat og politikk

historie

Herr, Hansjörg og Klaus Voy,

«Det internasjonale valutasystemet - En historisk oversikt»

Vardøger nr. 19, 1990, 28-43.

Internasjonale organisasjoner

økonomi og økonomisk politikk

politisk økonomi

Hjellum, Torstein,

«Sosialistisk massebevegelse eller statsadministrasjon?»

Vardøger nr. 23, 1996, 77-91.

Norge

sosialdemokrati

politisk analyse og statsvitenskap

Ingrid Hjertaker: Risiko, usikkerheit og krise Vardøger nr. 34, 2013      

Hobsbawm, Eric,

«Lenin og 'arbeideraristokratiet'»

Vardøger nr. 3, 1970, 71-79.

Vesten

samfunnsklasser

marxistisk teori

Holloway, David,

«Krig, militarisme og den sovjetiske stat»

Vardøger nr. 13, 1982, 133-167.

Øst-Europa og Russland

krig og fred

politisk analyse og statsvitenskap

Hovdenak, Sylvi Stenersen

Pedagogiske diskurser, identiteter og rasjonaliteter i norsk utdanningspolitikk på 1990-tallet

Vardøger nr. 27, 2002

     
Martin Haaskjold Inderhaug: Vår nabo i øst - Vestens signifikante andre Vardøger nr. 37, 2018      

Ingleby, David

Opprinnelsen til den kritiske psykiatrien

Vardøger nr. 30, 2007, 85-95

     

Jenssen, Anders Todal,

«Fra arbeiderparti til lønnstagerparti»

Vardøger nr. 18, 1988, 116-152.

Norge

sosialdemokrati

politisk analyse og statsvitenskap

Jenssen, Anders Todal,

«Nasjonalisme og internasjonalisme»

Vardøger nr. 22, 1994, 174-181.

Verden

internasjonale forhold

politisk analyse og statsvitenskap

Jenssen, Anders Todal,

«Om å misforstå egen medgang og motgang»

Vardøger nr. 23, 1996, 33-41.

Norge

arbeiderbevegelse og partier

politisk analyse og statsvitenskap

Jervis, Giovanni,

«Arbeidernes situasjon og nevrosene»

Vardøger nr. 7, l975, 176-193.

Vesten

arbeid under kapitalismen

psykologi

Jetne, Einar,

«Forslag til organisering av arbeidergrupper»

Vardøger nr. 1, 1969, 137-138.

Norge

arbeiderbevegelse og partier

marxistisk teori

Jetne, Einar,

«Statsmakt og klassesamfunn i Norge»

Vardøger nr. 2, 1970, 106-145.

Norge

stat

marxistisk teori

Jetne, Einar,

«Kommentar til dokumentet 'Proletariatets diktatur er massenes diktatur'»

Vardøger nr. 2, 1970, 174-175.

Verden

sosialisme og marxisme

dokument/kommentar

Jetne, Einar,

«Fiskarar i Norge og EEC»

Vardøger nr. 4, 1971, 186-192.

EU

økonomi og økonomisk politikk

politisk økonomi

Tony Johansson: Är Euron värd att redda? Vardøger nr. 34, 2013      

Junne, Gerd,

«Det strukturpolitiske kappløpet mellom de kapitalistiske industrilandene»

Vardøger nr. 17, 1986, 64-83.

industriland

internasjonale forhold

politisk økonomi

KAG/Bergen, Arbeidskollektiv,

«Bidrag til analysen av ml-bevegelsen - Erfaringer fra det indre liv»

Vardøger nr. 6, 1974, 18-89.

Norge

sosialisme og marxisme

sosiologi

Kaori, Izumu,

«Structural adjustment and 'privatisation' of parastatal sugar estates in Tanzania»

Vardøger nr. 26, 2000, 160-174.

u-land

stat og politikk

politisk økonomi

Karlsen, Gustav E.

Utdanningspolitikkens "skjulte" aktører nasjonalt og globalt

Vardøger nr. 27, 2002

     

Kasa, Sjur,

«Verdensbanken og det truede miljøet i den tredje verden»

Vardøger nr. 19, 1990, 111-120.

Internasjonale organisasjoner

miljø og miljøbevegelse

politisk økonomi

Kasa, Sjur,

«Spredningen av miljøskadelige forbruksmønstre i Nordøst-Asia - nasjonale og internasjonale»

Vardøger nr. 26, 2000, 112-125.

Asia

miljø og miljøbevegelse

politisk økonomi

Kimmerling, Baruch Israels fordrivelse av palestinerne – før og nå Vardøger nr. 29, 2004      
Kimmerling, Baruch Jeg anklager Vardøger nr. 29, 2004      
Kjelstadli, Knut Rom for venstrepolitikk? Et historisk perspektiv Vardøger nr. 31, 2009      
Knut Kjeldstadli: Det samfunnsmessig forpliktede universitet Vardøger nr. 32, 2010. s. 134      
Knut Kjeldstadli:

Arbeiderbevegelsen og de intellektuelle

Vardøger nr. 36, 2016      
Margrete Klein: Russlands intervensjon i Syria Vardøger nr. 37, 2018      

Kolstad, Arnulf,

«Militærforskning ved universitetene»

Vardøger nr. 1, 1969, 88-99.

Vesten

krig og fred

dokument/kommentar

Kolstad, Arnulf,

«Arbeidernes kamp mot loven»

Vardøger nr. 3, 1970, 118-129.

Norge

arbeid under kapitalismen

sosiologi

Kolstad, Arnulf,

«Arbeidstid og helse - utvikling og erfaring i Norge»

Vardøger nr. 3, 1970, 39-52.

Norge

arbeid under kapitalismen

sosiologi

Kolstad, Arnulf,

«Kampen for fastlønn i Norge»

Vardøger nr. 3, 1970, 59-64.

Norge

arbeiderbevegelse og paratier

historie

Kolstad, Arnulf,

«Industriarbeid i Kina»

Vardøger nr. 3, 1970, 130-149.

u-land

kommunisme

politisk analyse og statsvitenskap

Kolstad, Arnulf,

«LKAB-streiken - et sammendrag»

Vardøger nr. 3, 1970, 150-153.

Vest-Europa

arbeid under kapitalismen

dokumentar/kommentar

Kolstad, Arnulf,

«Jordbrukets avvikling - kapitalismens utvikling. Om EECs planmessige avfolking av bygdene og proletarisering av bøndene»

Vardøger nr. 4, 1971, 137-186.

EU

økonomi og økonomisk politikk

politisk økonomi

Kolstad, Arnulf,

«Trekk ved psykologiens tilstand»

Vardøger nr. 7, 1975, 1-13.

Vesten

universitet og utdanning

psykologi

Kolstad, Arnulf,

«Psykologi og marxisme»

Vardøger nr. 7, 1975, 83-110.

Vesten

sosialisme og marxisme

psykologi

Kolstad, Arnulf,

«Hovedtrekkene i Alfred Lorenzers sosialiseringsteori»

Vardøger nr. 7, 1975, 111-125.

Vesten

sosiale spørsmål

psykologi

Kolstad, Arnulf,

«Sovjetpsykologien»

Vardøger nr. 7, 1975, 126-148.

Øst-Europa og Russland

forskning/vitenskap

psykologi

Kolstad, Arnulf,

«Forebyggende psykologi og politisk praksis»

Vardøger nr. 7, 1975, 170-175.

Vesten

sosiale spørsmål

psykologi

Kolstad, Arnulf,

«Om kapitalistisk produktivkraftutvikling og økologisk krise»

Vardøger nr. 9, 1977, 101-115.

Vesten

miljø og miiljøbevegelse

politisk økonomi

Kolstad, Arnulf,

«Kriminalitet i seinkapitalismen - utsikt over et uoversiktlig landskap»

Vardøger nr. 25, 2000, 5-39.

Vesten

sosiale spørsmål

sosiologi

Kolstad, Arnulf,

«Forbrytelse og straff - straff og forbrytelse»

Vardøger nr. 25, 2000, 125-154.

Vesten

sosiale spørsmål

sosiologi

Kolstad, Arnulf,

«Fengselsfragmenter»

Vardøger nr. 25, 2000, 155-170.

Vesten

sosiale spørsmål

dokument/kommentar

Kolstad, Arnulf,

«Ved et jubileum - har vi noe å feire?»

Vardøger nr. 26, 2000, 236-249.

Norge

intellektuelle

sosiologi

Kolstad, Arnulf,

Uførepensjonerte med psykiatriske diagnoser

Vardøger nr. 30, 2007, 128-134      
Kolstad, Arnulf,

Opptrappingsplanen (1999-2008) - Bedre løsninger eller bare flere pasienter?

Vardøger nr. 30, 2007, 135-149      
Kolstad, Arnulf,

Alternativt syn på psykiske lidelser

Vardøger nr. 30, 2007, 96-113      

Koritzinsky, Theo

90-tallsreformene: Personer og strukturer – fag og politikk

Vardøger nr. 27, 2002

     

Kulås, Guri,

«Den intellektuelle sitt ansvar- Intervju i Klassekampen»

Vardøger nr. 26, 2000, 38-41.

Norge

intellektuelle

dokument/kommentar

Kuron, Jacek og Karol Modzelewski,

«Åpent brev til Det forente polske arbeiderparti»

Vardøger nr. 5, 1972, 112-133.

Øst-Europa og Russland

kommunisme

politisk økonomi

Kvande, Elin,

«Ny teknologi - ny arbeidsløshet?»

Vardøger nr. 15, 1984, 169-182.

Vesten

teknologi og arbeid

politisk økonomi

Larsen, Ann-Magritt: "Utviklingen tas for gitt" - Det markedsforpliktede universitet (intervju) Vardøger nr. 32, 2010, s. 177.      

Larsen, Guri,

«Er svarte unggutter en trussel?»

Vardøger nr. 25, 2000, 51-63.

Norge

sosiale spørsmål

sosiologi

Levin, Morten Styrer den pro-israelske lobbyen USAs Midt-Østen-politikk? Vardøger nr. 29, 2004      
Fjodor Lukjanov: Konfrontasjonens logikk - Det interne motivet Vardøger nr. 37, 2018      

Machiavelli, Niccolo,

«Fyrsten - et utdrag»

Vardøger nr. 2, 1970, 2-6.

Vesten

stat og politikk

politisk analyse og statsvitenskap

Madsen, Ole Jacob

In psychology we trust…

Vardøger nr. 30, 2007, 157-187

     

Magdoff, Harry og Paul M. Sweezy,

«Notater om de multinasjonale foretaka»

Vardøger nr. 4, 1971, 73-96.

Vesten

verdensøkonomi og globalisering

politisk økonomi

Malley, Robert og Agha, Hussein Camp David: Feilgrepenes tragedie Vardøger nr. 29, 2004      

Mandel, Ernest,

«Den byråkratiske forvaltningen og arbeidernes situasjon i Sovjetunionen»

Vardøger nr. 5, 1972, 63-70.

Øst-Europa og Russland

kommunisme

politisk økonomi

Mandel, Ernest,

«De lange bølgene i den kapitalistiske utviklingen»

Vardøger nr. 12, 1982, 4-14.

Vesten

økonomi og økonomisk politikk

politisk økonomi

Marcuse, Herbert,

«Frigjøring fra overflodssamfunnet»

Vardøger nr. 1, 1969, 27-38.

Vesten

studentbevegelse

marxistisk teori

Marx, Karl,

«En boa constrictor»

Vardøger nr. 2, 1970, 32-36.

Vest-Europa

stat og politikk

marxistisk teori

Marx, Karl,

«Maskineri og storindustri»

Vardøger nr. 3, 1970, 1-24.

Vesten

arbeid under kapitalismen

marxistisk teori

Marx, Karl,

«Arbeidsdagens lengde»

Vardøger nr. 3, 1970, 33-38.

Vesten

arbeid under kapitalismen

marxistisk teori

Marx, Karl,

«Arbeidslønn og lønnsmetoder»

Vardøger nr. 3, 1970, 53-58.

Vesten

arbeid under kapitalismen

marxistisk teori

Marx, Karl,

«Enquete Ouvriere»

Vardøger nr. 15, 1984, 183-193.

Vest-Europa

arbeid under kapitalismen

dokument/kommentar

Maurseth, Per

«Venstresosialismens bølgeganger»

23, 1996, 6-32.

Norge

sosialisme og marxisme

historie

Medvedev, Roy og Zhores

«Sovjetunionen og våpenkappløpet»

Vardøger nr. 13, 1982, 168-192.

Øst-Europa og Russland

krig og fred

politisk analyse og statsvitenskap

Merchant, Carolyn,

«Økofeminisme og feministisk teori»

Vardøger nr. 21, 1993, 106-111.

Vesten

miljø og miljøbevegelse

sosiologi

Michael, Bakunin,

«Fragmenter om staten»

Vardøger nr. 2, 1970, 20-31.

Vesten

stat og politikk

dokument/kommentar

Minsky, Hyman P.,

«Den svarte torsdag vil neppe gjenta seg»

Vardøger nr. 17, 1986, 115-126.

industriland

økonomi og økonomisk politikk

politisk økonomi

Mjøset, Lars , Butenschøn, Nils og Harpviken, Kristian Berg :

USA og det utvidede Midtøsten - et hovedspenningsfelt i verdenspolitikken

Vardøger nr. 33, 2012, s. 120      
Mjøset, Lars Israels organiske nybyggerstat Vardøger nr. 29, 2004      

Mjøset, Lars

«Sosialdemokratisk økonomisk politikk i Norge etter krigen»

Vardøger nr. 11, 1981, 85-143.

Norge

økonomi og økonomisk politikk

politisk økonomi

Mjøset, Lars,

«Det amerikanske hegemoniet - Forfall eller ny triumf?»

Vardøger nr. 17, 1986, 127-158.

USA

internasjonale forhold

politisk økonomi

Mjøset, Lars,

«Atlantisk og vest-europeisk integrasjon»

Vardøger nr. 22, 1994, 13-71.

Vesten

internasjonale forhold

politisk økonomi

Mjøset, Lars,

«Et barn av gullalderen»

Vardøger nr. 26, 2000, 15-37.

Norge

marxistisk teori

sosiologi

Mjøset, Lars,

«Rune Skarstein - Bibliografi 1968-2000»

Vardøger nr. 26, 2000, 311-316.

Norge

intellektuelle

dokument/kommentar

Lars Mjøset Kapitalistisk systemrisiko, energiregimer og klimakrise Vardøger nr. 35, 2015      
Lars Mjøset

Sjur Kasa 1961-2015

Vardøger nr. 36, 2016      
Lars Mjøset USA - uforlikte innvandrere, egenrådige kapitalister, svak stat som er sterk utad Vardøger nr. 39, 2022      
John R. McNeill Atmosfærens historie i kortform Vardøger nr. 35, 2015      

Mjøset, Lars, Sjur Kasa,

«Miljøproblemer og teknoøkonomiske paradigmer - En skisse til miljøproblemenes historie»

Vardøger nr. 21, 5-38.

Vesten

miljø og miljøbevegelse

historie

Moncrieff, Joanna

Psykiatrisk imperialisme: Medisinering av det moderne liv

Vardøger nr. 30, 2007, 150-156

     

Monsen, Lars

Reform 94: En reform for demokrati og samarbeid?

Vardøger nr. 27, 2002

     
Jan Mønnesland: Traktatfestet nedbygging av velferdsstaten Vardøger nr. 34, 2013      

Nell, Edward J.

«Narkotikamarkedets dynamikk»

Vardøger nr. 25, 2000, 110-124.

Verden

sosiale spørsmål

politisk økonomi

Neumann, Philip,

«Diskusjonsbidrag til Eugen Vargas 'politiske testament'»

Vardøger nr. 5, 1972, 106-111.

Øst-Europa og Russland

kommunisme

politisk økonomi

Nicolaus, Martin,

«Teorien om arbeideraristokratiet»

Vardøger nr. 3, 1970, 80-91.

Vesten

arbeiderbevegelse og partier

marxistisk teori

Nilsen, Helge Normann,

«Peter Egges Hansine Solstad»

Vardøger nr. 26, 2000, 283-292.

Norge

litteratur og kultur

filologi

Nirumand, Bahman, Eckhard Siepmann,

«Om revolusjonens fremtid»

Vardøger nr. 2, 1970, 146-155.

Vesten

studentbevegelse

marxistisk teori

Nordhaug, Kristen og Skarstein, Rune

Kimerika - en levende symbiose?

Vardøger nr. 33, 2012, s. 40      

Nordhaug, Kristen,

«Norske fiskerier. Overbeskatning og fordelingskonflikt i historisk perspektiv»

Vardøger nr. 21, 1993, 39-58.

Norge

miljø og miljøbevegelse

politisk økonomi

Nordhaug, Kristen,

«Finanskrisa i Asia - Innledning til Wade og Veneroso»

Vardøger nr. 24, 1998, 124-136.

Verden

verdensøkonomi og globalisering

politisk økonomi

Nordhaug, Kristen,

«USA, Japan og finanskrisa i Asia»

Vardøger nr. 26, 2000, 76-90.

Asia

verdensøkonomi og globalisering

politisk økonomi

Nordhaug, Kristen, Kimerika mot stupet Vardøger nr. 39, 2022      
Kristen Nordhaug:

Klassekamper i Kina

Vardøger nr. 36, 2016      

Nordseth, Rakel,

«Med lasso i hånden og rubinen i favnen - Håpet og kampen om menneskelige livsbetingelser hos Agnar Mykle»

Vardøger nr. 16, 1985, 113-138.

Norge

litteratur og kultur

filologi

Nore, Vegard og Anders Ekeland,

«Byrådssamarbeidet i Oslo - suksess eller selvutslettelse?»

Vardøger nr. 23, 1996, 120-138.

Norge

politikk og partier

politisk analyse og statsvitenskap

Nørlund, Irene,

«Nike og arbeidsforhold i Vietnam»

Vardøger nr. 24, 1998, 72-79.

u-land

verdensøkonomi og globalisering

politisk økonomi

Overrein, Arne

Kina og Russland - en verdenspolitisk konstellasjon

Vardøger nr. 33, 2012, s. 79      
Overrein, Arne

Uro under himmelen - endringer i verdenssamfunnet siiden 2008

Vardøger nr. 33, 2012, s. 1      
Overrein, Arne Palestina-konflikten og folkeretten Vardøger nr. 29, 2004      

Overrein, Arne

«Ved et moralsk nullpunkt. Politikk og etikk etter Kosovo»

Vardøger nr. 26, 2000, 215-235.

Norge

stat og politikk

sosiologi

Overrein, Arne

Kampen om folkeretten - FN og folkerettens krise under det amerikanske hegemoniet

Vardøger nr. 28, 2003

     

Overrein, Arne

Kriger i vår epoke - antall, typer og tendenser

Vardøger nr. 28, 2003

     
Overrein, Arne

Om bakgrunnen for den rødgrønne alliansen

Vardøger nr. 31, 2009      
Overrein, Arne Rødgrønn utenrikspolitikk under NATOs slagskygge Vardøger nr. 31, 2009      

Overrein, Arne og Rune Skarstein,

«Om ettervirkningene av Maastricht og 'Europa 92'»

Vardøger nr. 22, 1994, 5-12.

EU

økonomi og økonomisk politikk

politisk økonomi

Overrein, Arne,

«Om sekterismen og partiteorien»

Vardøger nr. 6, 1974, 1-17.

Norge

arbeiderbevegelse og partier

marxistisk teori

Overrein, Arne,

«Byråkratiets utenrikspolitikk og Sovjetunionens internasjonale stilling»

Vardøger nr. 8, 1976, 84-130.

Øst-Europa og Russland

kommunisme

politisk analyse og statsvitenskap

Overrein, Arne,

«Kapitalisme, stat og arbeiderbevegelse - Kommentarer til Ebbing»

Vardøger nr. 12, 1982, 199-225.

Vest-Europa

sosiademokrati

marxistisk teori

Overrein, Arne,

«Historiske perspektiver på marxismens utvikling»

Vardøger nr. 14, 1984, 78-118.

Verden

sosialisme og marxisme

historie

Overrein, Arne,

«Mitt liv blei levd på den gale sida av jordkloden - Politikk, dekadens og sosial mobilitet hos Dag Solstad»

Vardøger nr. 16, 1985, 32-57.

Norge

litteratur og kultur

sosiologi

Overrein, Arne,

«Sosialdemokrati mellom stat og samfunn»

Vardøger nr. 18, 1988, 68-115.

Norge

sosialdemokrati

marxistisk teori

Overrein, Arne,

«Frihet, orden og sosialisme - Merknader til Arbeiderpartiets 'frihets-kampanje'»

Vardøger nr. 18, 1988, 200-220.

Norge

sosialdemokrati

marxistisk teori

Overrein, Arne,

«Europa - slagord, visjon, virkelighet»

Vardøger nr. 20, 1992, 103-138.

EU

internasjonale forhold

politisk analyse og statsvitenskap

Overrein, Arne,

«Suverenitet, demokrati og nasjon - Politiske grunnbegreper i EU-debatten»

Vardøger nr. 22, 1994, 182-204.

EU

stat og politikk

politisk analyse og statsvitenskap

Overrein, Arne,

«Norsk venstresosialisme og SVs identitet»

Vardøger nr. 23, 1996, 168-206.

Norge

sosialisme og marxisme

politisk analyse og stastsvitenskap

Overrein, Arne,

«Globalisering, klasser og stater»

Vardøger nr. 24, 1998, 4-27.

Verden

verdensøkonomi og globalisering

marxistisk teori

Overrein, Arne,

«Bemerkninger om kultur og globalisering»

Vardøger nr. 24, 1998, 158-170.

Verden

verdensøkonomi og globalisering

marxistisk teori

Arne Overrein:

Frihet, hegemoni og liberalisme

Vardøger nr. 36, 2016      
Arne Overrein: Russlands politiske landskap - Masse og makthavere Vardøger nr. 37, 2018      
Arne Overrein: Russisk utenrikspolitikk - Fra avmakt til stormakt? Vardøger nr. 37, 2018      
Arne Overrein: Frihetens imperium. USAs opprinnelse, politiske ideologi og maktgrunnlag Vardøger nr. 39, 2022      

Parboni, Riccardo,

«Skyldnernes overskudd»

Vardøger nr. 19, 1990, 94-110.

Verden

økonomi og økonomisk politikk

politisk økonomi

Roy Pedersen: Kampen mot vikarbyrådirektivet - hva nå? Vardøger nr. 34, 2013      

Petersen, Teddy,

«Kjartan Fløgstads fascination av det verkelege. Punkt-læsinger i forfatterskabet med særligt henblik på 'U3'»

Vardøger nr. 16, 1985, 58-85.

Norge

litteratur og kultur

filologi

Przeworski, Adam,

«Sosialdemokratiet som historisk fenomen»

Vardøger nr. 11, 1981, 3-41.

Vest-Europa

sosialdemokrati

politisk analyse og statsvitenskap

Rabehl, Bernd,

«Den marxistiske teorien om overgangssamfunnene illustrert med utviklingen av den russiske revolusjon»

Vardøger nr. 8, 1976, 15-58.

Øst-Europa og Russland

kommunisme

marxistisk teori

Reich, Wilhelm,

«Problemstillinga til massepsykologien»

Vardøger nr. 3, 1970, 92-118.

Verden

sosiale spørsmål

psykologi

Arne H. Rolijordet Det rødgrønne regjeringseksperimentet - sett fra grasrota i fagbevegelsen Vardøger nr. 31, 2009      

Rosenheck, Robert

Psykofarmakologiens vekst i 1990-åra

Vardøger nr. 30, 2007, 53-64

     

Rottem, Øystein,

«Tekstens illusjoner og desillusjonens tekster - fra 70-tall til 80-tall»

Vardøger nr. 16, 1985, 7-31.

Norge

litteratur og kultur

filologi

Rottem, Øystein,

Sprekker i mannsbildet. Om Knut Faldbakkens «Adams dagbok» og Erling Gjelsviks 'Dødt løp'»

Vardøger nr. 16, 1985, 86-112.

Norge

litteratur og kultur

filologi

Rottem, Øystein,

«Et spyd i sanden. Om maskuline utopier hos Agnar Mykle og Finn Alnæs»

Vardøger nr. 16, 1985, 139-152.

Norge

litteratur og kultur

filologi

Rottem, Øystein,

«Politikk og diktning - et personlig tilbakeblikk på 60- og 70-tallet»

Vardøger nr. 26, 2000, 272-282.

Norge

litteratur og kultur

historie

Rühle, Otto,

«Parlament og partier»

Vardøger nr. 2, 1970, 101-105.

Vest-Europa

politikk og partier

marxistisk teori

Sven Røgeberg:

Wolfgang Streeck: Den nyliberale kontrarevolusjonen og sosialdemokratiets fall

Vardøger nr. 36, 2016      
Said, Edward Verdighet, solidaritet og straffekolonien Vardøger nr. 29, 2004      

Sakslind, Rune,

«Nullvekst og nullvekstideologi - Bemerkninger til et slagord»

Vardøger nr. 9, 1977, 70-100.

Vesten

miljø og miljøbevegelse

økologi

Sars, Johan Ernst,

«Om Harald Hårfagres samling af de norske fylker og hans tilegnelse af odelen»

Vardøger nr. 2, 1970, 77-87.

Norge

stat og politikk

historie

Seierstad, Dag,

«'Proletarer i alle land,...' - europeisk fagbevegelse i trekktvang»

Vardøger nr. 20, 1992, 82-102.

EU

arbeid under kapitalismen

politisk økonomi

Seierstad, Dag,

«EF som beslutningsarena - institusjoner og prosesser»

Vardøger nr. 22, 1994, 72-94.

EU

stat og politikk

politisk analyse og statsvitenskap

Seierstad, Dag,

«Med SF og SV mot EU: 1972-1994»

Vardøger nr. 23, 1996, 92-119.

Norge

politikk og partier

politisk analyse og statsvitenskap

Dag Seierstad: Europautredningen - hvorfor ble den som den ble? Vardøger nr. 34, 2013      
Dag Seierstad:

Sosialdemokrater i Brussel - hva hjelper det?

Vardøger nr. 36, 2016      
Dag Seierstad: Russisk kapitalisme - Noen merknader med utgangspunkt i Rulan Dzarasovs bok The Concondrum of Russian Capitalism Vardøger nr. 37, 2018      
Ståle Seierstad:  Vestlige arbeidslivsmodeller i krise Vardøger nr. 34, 2013      

Shanmugaratnam, N.

«Den bærekraftige utviklingen i møtepunktet mellom debattene om utvikling og miljø»

Vardøger nr. 21, 1993, 85-105.

Verden

miljø og miljøbevegelse

økologi

Rolf Peter Sieferle Energisystemet – et grunnbegrep i miljøhistorien Vardøger nr. 35, 2015      
Skarstein, Rune

Overakkumulasjon av produktiv kapital eller finanskapital? Om årsakene til den økonomiske krisa

Vardøger nr. 33, 2012, s. 10      

Skarstein, Rune

«Arbeidskonflikter i globaliseringens slagskygge - To eksempler fra USA»

Vardøger nr. 24, 1998, 69-71.

USA

arbeid under kapitalismen

dokument/kommentar

Skarstein, Rune,

«Opposisjonen i USA»

Vardøger nr. 1, 1969, 23-26.

USA

studentbevegelse

dokument/kommentar

Skarstein, Rune,

«Notater om Frankrike»

Vardøger nr. 1, 1969, 39-46.

Vest-Europa

studentbevegelse

dokument/kommentar

Skarstein, Rune,

«Kapitalismen og universitetet»

Vardøger nr. 1, 1969, 100-136.

Norge

universitet og utdanning

politisk økonomi

Skarstein, Rune,

«Om drivkreftene bak formingen av en europeisk forbundsstat»

Vardøger nr. 4, 1971, 54-72.

EU

stat og politikk

politisk økonomi

Skarstein, Rune,

«Arbeiderklassen og Europastaten»

Vardøger nr. 4, 1971, 97-136.

EU

arbeid under kapitalismen

politisk økonomi

Skarstein, Rune,

«Diskusjonen om overgangssamfunnet mellom Paul M. Sweezy og Charles Bettelheim»

Vardøger nr. 5, 1972, 134-147.

Verden

sosialisme og marxisme

marxistisk teori

Skarstein, Rune,

«Om de kapitalistiske industrilandenes avhengighet av råvarer fra u-landene»

Vardøger nr. 9, 1977, 116-146.

Verden

internasjonale forhold

politisk økonomi

Skarstein, Rune,

«Den grønne revolusjon - En kapitalistisk løsning på ernæringskrisa?»

Vardøger nr. 9, 1977, 147-192.

u-land

økonomi og økonomisk politikk

politisk økonomi

Skarstein, Rune,

«Fra akkumulasjon til krise i verdensøkonomien»

Vardøger nr. 12, 1982, 150-169.

Vesten

verdensøkonomi og globalisering

politisk økonomi

Skarstein, Rune,

«Strukturforandringer i verdensøkonomien etter 1945»

Vardøger nr. 12, 1982, 86-127.

Vesten

verdensøkonomi og globalisering

politisk økonomi

Skarstein, Rune,

«Stakkars Europa»

Vardøger nr. 13, 1982, 1-34.

Vest-Europa

krig og fred

politisk analyse og statsvitenskap

Skarstein, Rune,

«Det internasjonale finanssystemet og u-landenes gjeldskrise»

Vardøger nr. 17, 1986, 84-114.

u-land

verdensøkonomi og globalisering

politisk økonomi

Skarstein, Rune,

«OPEC-schizofreni? Noen tanker om 'skyld' og 'uskyld' i oljeprisfallet»

Vardøger nr. 17, 1986, 159-170.

Norge

økonomi og økonomisk politikk

politisk økonomi

Skarstein, Rune,

«Pengene og livet! Om Valutafondets kondisjonalitet»

Vardøger nr. 19, 1990, 63-93.

Internasjonale organisasjoner

økonomi og økonomisk politikk

politisk økonomi

Skarstein, Rune,

«EFs 'indre marked' - kapitalisme uten stat?»

Vardøger nr. 20, 1992, 2-14.

EU

kapitalisme

politisk økonomi

Skarstein, Rune,

«'Festung Europa'? EF i trekantforholdet med USA og Japan»

Vardøger nr. 22, 1994, 95-135.

EU

internasjonale forhold

politisk økonomi

Skarstein, Rune,

«Globaliseringens politiske økonomi»

Vardøger nr. 24, 1998, 28-68.

Verden

verdensøkonomi og globalisering

politisk økonomi

Skarstein, Rune,

«Den norske oljestaten i den globaliserte økonomien»

Vardøger nr. 24, 1998, 171-186.

Norge

økonomi og økonomisk politikk

politisk økonomi

Skarstein, Rune En rødgrønn finanspolitikk? Vardøger nr. 31, 2009      
Rune Skarstein: Eurokrisa - tysk hegemoni og økonomisk diktat Vardøger nr. 34, 2013      
Rune Skarstein Frå grøn til fossil kapitalisme – og attende Vardøger nr. 35, 2015      
Rune Skarstein USAs dollarmakt Vardøger nr. 39, 2022      
Rune Skarstein USA: Økonomiske og sosiale endringar i ei hegemonimakt i trengsel Vardøger nr. 39, 2022      

Skonhoft, Anders,

«EF-integrasjonen og økonomisk utvikling i Europa»

Vardøger nr. 20, 1992, 15-34.

EU

økonomi og økonomisk politikk

politisk økonomi

Richard Smith Søvngjengeri mot stupet. Kapitalismens ødeleggelse av livet og jorda Vardøger nr. 35, 2015      

Spurkeland, Trond,

«Stalinismens fallitt»

Vardøger nr. 6, 1974, 159-194.

Øst-Europa og Russland

kommunisme

politisk analyse og statsvitenskap

Spurkeland, Trond,

«Det tyske sosialdemokratiet (SPD) 1914 - 1933»

Vardøger nr. 10, 1979, 141-179.

Vest-Europa

arbeiderbevegelse og partier

historie

Stamatis, Georgios,

«On the automation of production»

Vardøger nr. 26, 2000, 105-111.

Verden

teknologi og arbeid

politisk økonomi

Stjernø, Steinar: Mellom solidaritet og marked (intervju) Vardøger nr. 32, 2010, s. 165      
Steinar Stjernø:

Sosialdemokratiet og solidariteten - Fra Marx til Støre

Vardøger nr. 36, 2016      

Strange, Susan,

«Politikk, handel og penger»

Vardøger nr. 17, 1986, 21-37.

Verden

verdensøkonomi og globalisering

politisk økonomi

Svarstad, Hanne,

«Norsk vannkraft. Næringsutvikling og miljøkonsekvenser hjemme og ute»

Vardøger nr. 21, 1993, 59-84.

Norge

miljø og miljøbevegelse

politisk økonomi

Sweezy, Paul,

«Overgangen til sosialismen»

Vardøger nr. 5, 1972, 1-15.

Verden

sosialisme og marxisme

marxistisk teori

Sørensen, Knut H.

Fra frihet til fabrikk: Den nye universitetsreformen

Vardøger nr. 27, 2002

     

Sørensen, Knut H.,

«Arbeidsmiljølovgivningen og kampen om arbeidsforholdene i Norge - et historisk riss»

Vardøger nr. 15, 1984, 26-79.

Norge

arbeid under kapitalismen

historie

Sørensen, Knut H.,

«Forskning for fagbevegelsen? Om vilkårene for arbeidsforskning i Norge»

Vardøger nr. 15, 1984, 106-140.

Norge

forskning/vitenskap

sosiologi

Sørensen, Knut H.,

«Sosialdemokrati som læringsprosess»

Vardøger nr. 18, 1988, 221-227.

Norge

sosialdemokrati

sosiologi

Sørensen, Knut H.,

«Naturvitenskapelig politikk? En kunnskapspolitisk kritikk av norsk miljøbevegelse»

Vardøger nr. 21, 1993, 112-132.

Norge

miljø og miljøbevegelse

sosiologi

Sørensen, Knut H.,

«På jakt etter den politisk korrekte PC - Om mulighetene for en radikal teknologipolitikk»

Vardøger nr. 23, 1996, 139-168.

Verden

teknologi og arbeid

politisk analyse og statsvitenskap

Sørensen, Knut H.,

«Kunnskapsarbeideren, universitetet og den kritiske fornuft»

Vardøger nr. 26, 2000, 261-266.

Vesten

intellektuelle

marxistisk teori

Sørensen, Knut H.: Universitetsreformer i vitenskapsformaterte samfunn - Fra ekspansjon til effektivitet Vardøger nr. 32, 2010, s. 43      
Sørensen, Knut H.: Fra excel til excellence? Måling og veiing av regnearkuniversitetet Vardøger nr. 32, 2010, s. 115      
Knut H. Sørensen Kostnadseffektivitetens klamme ånd: Konsekvenser av den samfunnsøkonomiske formateringen av klimapolitikken Vardøger nr. 35, 2015      

Sørensen, Knut H., Kjell G. Holm,

«Økologi og økopolitikk - Noen trekk ved økobevegelsen i Norge»

Vardøger nr. 9, 1977, 47-69.

Norge

miljø og miljøbevegelse

økologi

Sørheim, Ingjald Ørbeck DNA i rødgrønn regjering Vardøger nr. 31, 2009      

Telhaug, Alfred Oftedal

Norsk utdanningspolitikk – fra nasjonsbygging til markedsorientering

Vardøger nr. 27, 2002

     

Terjesen, Einar,

«Marxismen og det norske sosialdemokratiet 1884-1910»

Vardøger nr. 14, 1984, 119-159.

Norge

sosialisme og marxisme

historie

Terjesen, Einar, Holmquist, Knut,

«Om stalinismens forutsetninger»

Vardøger nr. 8, 1976, 167-179.

Øst-Europa og Russland

kommunisme

marxistisk teori

Tesdal, Solveig og Larsen, Bejamin Endré: Studenten - seg selv nok? Vardøger nr. 32, 2010, s. 148      

Therborn, Göran,

«Arbeiderbevegelsens framtidsutsikter og omdanningen av den avanserte kapitalismen»

Vardøger nr. 18, 1988, 24-67.

Vesten

arbeiderbevegelse og partier

sosiologi

Therborn, Göran, Det svenske sosialdemokratiets skumringstime Vardøger nr. 39, 2022      

Tiktin, Hillel H.,

«Til Sovjetunionens politiske økonomi»

Vardøger nr. 8, 1976, 59-83.

Øst-Europa og Russland

kommunisme

politisk økonomi

Tjelmeland, Hallvard,

«Marxismen og dei venstreintellektuelle i norsk arbeidarrørsle 1930 -1968»

Vardøger nr. 14, 1984, 160-210.

Norge

sosialisme og marxisme

historie

Tjelmeland, Hallvard,

«Klasse og organisasjon»

Vardøger nr. 18, 1988, 228-241.

Norge

samfunnsklasser

marxistisk teori

Tjelmeland, Hallvard, Ekspansjonisme eller tryggingspolitikk? Vestlege haldningar til Sovjetunionen og Russland frå 1945 til i dag. Vardøger nr. 37, 2018      
Tranøy, Bent Sofus og Løken, Espen Rødgrønn politikk overfor delprivate selskaper: Aktiv retorikk møter passiviserende institusjoner Vardøger nr. 31, 2009      
Underlid, Kjell

Fattigdom og helse – refleksjonar og empiriske funn

Vardøger nr. 30, 2007, 114-127

     

Vadset, Martin

NATO, FN og Norge - synspunkter fra en offiser

Vardøger nr. 28, 2003

     

Varga, Eugen,

«Den russiske veien til sosialismen og dens resultater»

Vardøger nr. 5, 1972, 71-105.

Øst-Europa og Russland

kommunisme

politisk økonomi

Venneslan, Knut,

«Tyskland og den økonomiske verdenskrisen»

Vardøger nr. 10, 1979, 16-49.

Vest-Europa

økonomi og økonomisk politikk

historie

Venneslan, Knut,

«NSDAP og den fascistiske massebevegelsen»

Vardøger nr. 10, 1979, 102-140.

Vest-Europa

fascisme

historie

Venneslan, Knut,

«Styrkeforholdet mellom hovedklassene i fasciseringsprosessen»

Vardøger nr. 10, 1979, 50-101.

Vest-Europa

samfunnsklasser

politisk analyse og statsvitenskap

Wade, Robert og Frank Veneroso,

«Krisa i Asia: Høygjelds-modellen i konflikt med trekanten IMF-USAs finansdepartement-Wall Street»

Vardøger nr. 24, 1998, 137-157.

Asia

verdensøkonomi og globalisering

politisk økonomi

Wahl, Asbjørn Politikk eller klassekamp. Fagbevegelsen og den rødgrønne regjeringa Vardøger nr. 31, 2009      
Asbjørn Wahl: Europeisk fag- og arbeiderbevegelse i krise Vardøger nr. 34, 2013      

Wiik, Halfdan,

«Historiesyn og revolusjonspraksis»

Vardøger nr. 2, 1970, 156-168.

Norge

sosialisme og marxisme

marxistisk teori

Wilhelmer, Bernhard,

«Til kritikken av den herskende psykologi»

Vardøger nr. 7, 1975, 14-19.

Vesten

forskning/vitenskap

psykologi

Wyller, Truls

Pasifisme eller rettferdig krig - Noen refleksjoner etter Kosovo-krigen

Vardøger nr. 28, 2003

     
Andreas Ytterstad Seieren følger våre faner? Hvordan gjøre klimakampen til fagbevegelsens jobb nummer én? Vardøger nr. 35, 2015      

Øfsti, Audun,

«Atferdsteori og psykoanalyse - Noen punkter til en kritikk av atferdsteknologien»

Vardøger nr. 7, 1975, 20-82.

Vesten

forskning/vitenskap

psykologi

Øfsti, Audun: Fri forskning? Inntrykk fra en avvikling Vardøger nr. 32, 2010, s. 71      

Ågotnes, Knut,

«Svar til Holmquist og Terjesen - Korkje hengemyr eller skoddeheim»

Vardøger nr. 8,1976, 180.

Øst-Europa og Russland

kommunisme

politisk analyse og statsvitenskap

Ågotnes, Knut,

«KPD, arbeidsklassa og fascismen»

Vardøger nr. 10, 1979, 180-220.

Vest-Europa

arbeiderbevegelse og partier

historie

Ågotnes, Knut,

«'Vår tid er kommet' - Politikk og teori hos Karl Marx»

Vardøger nr. 14, 1984, 42-78.

Vest-Europa

soisialisme og marxisme

marxistisk teori

Aarsæther, Nils Senterpartiet og den raudgrønne regjeringa Vardøger nr. 31, 2009      

Aarø, Sigmund,

«Intervju med klubbformann Kjell Hovden om streiken ved Norgas»

Vardøger nr. 3, 1970, 154-162.

Norge

arbeid under kapitalismen

dokument/kommentar

  Til minne om Ingjald Ørbeck Sørheim Vardøger nr. 33, 2012, s. 183      


Adresse: Vardøger, Postboks 633, Sentrum, 7406 Trondheim, Olav.fagerlid@iot.ntnu.no
Telefon: 481 71 430. Web: Even Gran - evengran [@] gmail.com