Oversikt over alle artikler i Vardøger, fra 1969

PDF-utgaver av alle Vardøger-artikler

Utgaver av Vardøger som fortsatt kan skaffes på papir

Vedtekter

Tilbake til hovedsida

REDAKSJON OG REDAKSJONSRÅD

I redaksjonen sitter:

Redaksjonsråd:

  • Bodil Christine Erichsen, Anders Ekeland, Rose Maiken Flatmo, Ingrid Fiskaa, Even Gran, Lars Gunnesdal, Kjartan Haugsnes, Kjell J. Havnevik, Anton Hellesøy, Ingrid Hjertaker, Øystein Nilsen, Dag Seierstad, Terje Storvik, Hanne Svarstad, Hallvard Tjelmeland, Ingrid Wergeland.

TEGN ABONNEMENT!

Vardøger koster i abonnement kr. 170,- pr. hefte som betales ved mottakelsen.

For alle andre, og i løssalg, koster Vardøger kr. 200,-

Du kan tegne abonnement på Vardøger ved å skrive brev til

Vardøger
Postboks 633, Sentrum
7406 Trondheim

eller sende epost til
Olav Fagerlid

OBS: Husk fullt navn og adresse.

Adresse: Vardøger, Postboks 633, Sentrum, 7406 Trondheim
Telefon: 481 71 430. Web: Even Gran - evengran [@] gmail.com